RYBÁŘSKÝ ŘÁD

RYBÁŘSKÝ ŘÁD, VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 2021

 1. Před započetím lovu nutno zakoupit povolení k lovu u správce jezera a seznámit se s místním rybářským řádem. Zakoupením platné povolenky k rybolovu souhlasíte s prováděnými kontrolami.
 2. Každý lovec musí mít u sebe naši platnou povolenku a průkaz totožnosti!!! Povolenka je nepřenosná a platí pouze pro 1 osobu.
 3. Lovící je povinen nesmazatelným způsobem zapsat každou ulovenou rybu do přehledu úlovků (kapar; amur; jeseter; štika) vzor: (5.5. 2020 kapr 66cm 5,80kg)
 4. Povolenku je lovící povinen po ukončení rybolovu vždy odevzdat správci jezera!!!
 5. Na revíru je přísný zákaz lovu na živou rybku nebo její část. (jeseter; štika; candát; okoun celoročně HÁJENI!!!)
 6. Na jezeře se vyskytuje sumec velký, při jeho vylovení nesmí být puštěn zpět do vody!!! Vždy volat správce, který rozhodne jak s rybou naložit. V případě nepřítomnosti tuto rybu zasakovat a volat později.
 7.  revíru je rovněž velké množství karasa stříbřitého při ulovení této ryby jakékoliv velikosti je lovící povinen tuto rybu sakovat (přísný zákaz vrácení zpět do vody) a po ukončení rybolovu odevzdat správci!!! (případný odkup možný) Do přehledu se zapíše celkové množství. (karas 10ks 5kg)
 8. Při ulovení jesetera (zlatá forma; černá forma) je nutno tuto rybu vždy šetrně změřit, zvážit a vyfotiti!!! Rybu co nejšetrněji vrátit zpět a informovat správce jezera!!! PŘÍSNĚ CHRÁNĚNÁ RYBA!!!
 9. Na jezeře je 20 lovných míst. Některá místa jsou vhodná pro 2-3 lovící. Viz označení na mapě jezera.
 10. Na revíru je možné zdarma postavení bivaků, stanů a přístřešků. Ty je nutno stavět tak. Aby nebránily v průjezdu po obslužní komunikaci!!!
 11. Při nočním rybolovu platí povinnost mít osvětlené místo lovu!
 12. K parkování vozidel na parkovišti u budovy správce. Vjezd na lovná místa pouze se souhlasem správce k vyložení a naložení bivaků atd. JINAK PLATÍ ZÁKAZ VJEZDU!
 13. Při lovu se lovící zavazuje uzpůsobit ostatním rybářům a neprovádět lov (nahazování, krmení) mimo svůj vytyčený sektor lovného místa. V případě, že lovící má s sebou psa je povinen zajistit, že pes nebude obtěžovat další rybáře, nezpůsobí žádnou škodu a nepořádek na revíru! V případě, že toto způsobí, bere lovící za toto zodpovědnost a případně škodu uhradit a nepořádek (exkrementy) uklidit!
 14. Platí zákaz rozdělávání ohně; grily, topeniště, dřevěné uhlí povoleny. Na celém revíru platí zákaz jakékoli úpravy břehů, zeleně a stromů. (lámání větví, řezání rákosu atd.)
 15. Návštěvy lovících jsou povoleny pouze za denního světla a po ohlášení správci. V noci je revír uzamčen!
 16. Při lovu minimálně 48 hodin lze rezervovat lovné místo dle mapy. V případě, že se rybář nemůže v termínu dostavit je povinen tuto zrušit nejpozději 7 dní před termínem. Při nedodržení tohoto pravidla nebude na jeho příští rezervaci brán zřetel.
 17. Vzdalování se z lovného místa (nákupy, dovoz pitné vody) pouze od 8:00-11:00 hod. Případné výjimky pouze po dohodě se správcem.
 18. Lovící jsou povinni na požádání umožnit správci (porybnému) kontrolu (nahlédnutí) do auta a ostatních věcí!!! Dodržování všech podmínek rybářského řádu a pravidel rybolovu na našem revíru přísně kontrolujeme. Při porušení těchto podmínek bude lovícímu odebrána povolenka bez náhrady a bude vyloučen pro další návštěvy „Medvědího jezera“
 19. Kontroly je oprávněn provádět správce jezera, majitel, osoby určené k výkonu rybářské stráže (musí být označeni jmenovkou a fotografií, všichni držitelé celoroční povolenky.

PRAVIDLA LOVU 2021

 1. Způsob lovu: plavaní; položení; feeder
 2. Povoleny 2 pruty (za příplatek je možno použít třetí prut)
 3. Lov na položenou povolen pouze s průběžnou montáží, jeden návazec, jeden jednoháček.
 4. Zákaz používat pletené šnůry v celém návazci i jako „šokový návazec“! Šňůru lze použít pouze jako návazec s háčkem pod olovem. Olověnou šňůru možno použít pouze maximálně 1 metr na konci sestavy. Šokové konické návazce povoleny.
 5. Pro chytání metodou feeder platí ustavovací bod 4.
 6. Na revíru platí zákaz použití montáže na „pevno“ (helikoptér, atd.) Minimální průměr vlasce je 0,30mm.
 7. Při lovu metodou ZIG-RIG nepoužívat zátěž těžší než 50g.
 8. Háčky s protihrotem povoleny minimální velikost č.6 a maximálně velikost č.4.
 9. Platí zákaz označování krmných a lovných míst!
 10. Zákaz vyvážení návnad a nástrah.
 11. Povolené způsoby zakrmování: vrhací tyč (kobra), raketa, prak nebo nahazovací košík.
 12. Na revíru je možno vnadit a chytat pouze na návnady a nástrahy typu: boilies, pelety, kukuřice, pšenice, řepky, tyto musí být vždy do měkka uvařené!!!, method mixy, atd povoleny. Celkové množství je omezeno na 3kg denně na jednu lovící osobu.
 13. Je zakázáno používat nástrahy živočišného původu – žížaly nebo červi.
 14. Rovněž je zakázáno použití jako návnady a nástrahy tygří ořech v jakékoli úpravě!
 15.  

POVINNOSTI LOVÍCÍCH 2021

 1. Každý lovící je povinen mít u sebe vyprošťovač háčků, podběrák (ramena minimálně 80x80cm), podložku pod rybu (vaničku nebo kolébku minimálně velikosti 80cm) kbelík na vodu, dezinfekci pro rybu, vezírek, vážicí sak.
 2. Při ulovení ryby je lovící povinen ji co nejšetrněji vylovit, umístit na „mokrou“ podložku, změřit, zvážit, ošetřit a zpět opatrně pustit zpět do vody.
 3. Při fotodokumentaci úlovku musí být ryba vždy polévaná vodou, bezpečně manipulovat pouze nad podložkou a pak ihned vrácena zpět do vody!